Gierałtowice

Przedstawiamy wybrane realizacje:

Aktualizacja mapy do celów projektowych - Gierałtowice ul. Korfantego , działka 192/19

Aktualizacja mapy do celów projektowych do wykonania projektu chodnika - Chudów ul. Szkolna

Inwentaryzacje powykonawcze przyłączy gazowych – miejscowości Chudów , Paniówki , Gierałtowice