Jejkowice

Przedstawiamy wybrane realizacje:

Podział działki nr 697/98 przy ul. Przemysłowej – obręb Jejkowice km 1

Podział działek nr 1051/19, 1053/19 i 696/164 położonych przy ul. Mostowej – obręb Jejkowice km 1.

Geodezyjna obsługa budowy trzech budynków jednorodzinnych ( bliźniaków ) przy ul. Mostowej - obręb Jejkowice km 1.

Prace wykonane – aktualizacja mapy do celów projektowych, wytyczenie budynków oraz inwentaryzacja powykonawcza budynków wraz z przyłączami.

Wznowienie znaków granicznych działek nr 653/1, 654/1 położonych przy ul. Przemysłowej – obręb Jejkowice km 1

Aktualizacja mapy do celów projektowych i wytyczenie budynku na działce nr 1514/263 - ul. Główna , obręb Jejkowice km 5

Geodezyjna obsługa budowy budynku jednorodzinnego na działce nr 1533/98 położonej przy ul. Przemysłowej. Prace wykonane – aktualizacja mapy do celów projektowych, wytyczenie budynku oraz inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami – Jejkowice km 1

Wznowienie znaków granicznych działek nr 185 , 186 położonych przy ul. Głównej - obręb Jejkowice km 5