Przedstawiamy wybrane realizacje:

Podział działek nr 872/96, 873/97 – Zwonowice ul. Wyzwolenia

Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej - Zwonowice ul. Kamieniec

Aktualizacja mapy do celów projektowych - Lyski ul. Rybnicka , działka 1201/95

Aktualizacja mapy w zakresie budynków – Sumina dz. 89/4 , 554/154 , 619/157, 50/15

Aktualizacja mapy do celów projektowych - Sumina ul. Dworcowa , dz. 116/4

Aktualizacja mapy do celów projektowych – Pstrążna ul. Borkowa , dz. 146/37

Podział działki nr 444/146 - Zwonowice ul. Wyzwolenia