Pilchowice

Przedstawiamy wybrane realizacje:

Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej – Nieborowice, rejon ul. Wierzbowej

Aktualizacja mapy do celów projektowych (chodnik) – Pilchowice i Kuźnia Nieborowicka ul. Gliwicka

Aktualizacja mapy do celów projektowych (przebudowa słupa eSN) – Stanica , działka nr 192/2

Inwentaryzacja powykonawcza 5 przyłączy gazowych – Pilchowice ul. Makowa

Inwentaryzacja powykonawcza 3 przyłączy gazowych – Nieborowice ul. Jarzębinowa

Podział nieruchomości na 3 działki budowlane – Żernica ul. Olchowa , działka nr 659/125

Inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego – Nieborowice ul. Dębowa , dz. 1206/61