Radlin

Przedstawiamy wybrane realizacje:

Geodezyjna obsługa budowy budynku handlowego (NETTO) – Rydułtowy dz. 2296/157
Prace wykonane – podział nieruchomości, aktualizacja mapy do celów projektowych, wytyczenie budynku wraz z zagospodarowaniem, inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami

Wykonanie map do celów projektowych (projekt sieci gazowej) – Radlin ul. Wantuły

Aktualizacja mapy do celów projektowych (projekt sieci gazowej) – Biertułtowy ul. Hallera

Podział nieruchomości na 4 działki budowlane – Radlin ul. Wańkowicza , działka nr 2628/137

Geodezyjna obsługa budowy hali MAJSTER – Radlin ul. Rybnicka , działka 2100/1
Prace wykonane – założenie osnowy realizacyjnej, wytyczenie osi konstrukcyjnych, wytyczenie sieci uzbrojenia wraz z zagospodarowaniem terenu, inwentaryzacja powykonawcza całej inwestycji

Geodezyjna obsługa remontu toru - teren zakładu JSW KOKS S.A. w Radlinie Prace wykonane – wytyczenie toru , pomiar powykonawczy wraz z pomiarem strzałek , sporządzenie dokumentacji powykonawczej