Rydułtowy

Przedstawiamy wybrane realizacje:

Geodezyjna obsługa budowy budynku usługowego – Rydułtowy ul. Bema , dz. 2296/157 Prace wykonane – aktualizacja mapy do celów projektowych, wytyczenie budynku oraz inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami

Podział nieruchomości – Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich , działka nr 389/24

Wykonanie map do celów projektowych (obiekt handlowy - zakres opracowania 5 ha) – Rydułtowy ul. Benedykta i ul. Plebiscytowa , działki 1825/176 , 1824/176 i inne

Wznowienie granic działki 1812/61 z działkami 2125/179, 1722/115, 1723/115, 1724/115, 1725/115, 1726/115, 1886/117, 384/113, 390/61 (łącznie 12 punktów) – Rydułtowy ul. Ofiar Terroru

Aktualizacja mapy do celów projektowych (projekt przyłącza gazu) – Rydułtowy ul. Gajowa , działka 2097/46

Podział nieruchomości w terenach zamkniętych PKP – Rydułtowy ul. Ofiar Terroru , działka nr 441/37

Podział nieruchomości w terenach zamkniętych PKP – Rydułtowy ul. Ofiar Terroru , działki nr 100/37 i 180/37